Научноизследователският център по медицинска биофизика (НИЦМБ) се
представлява от проф. д-р Игнат Игнатов и международен Научен съвет

НИЦМБ е с над 25 годишна история


Проф. д-р Игнат Игнатов е автор на над 500 научни статии и е цитиран над 8000 пъти в Google Scholar и е включен в световни енциклопедии.


Научни проекти са реализирани с следните страни – България, Австрия, Германия, Швейцария, Дания, Швеция, Чехия, Словакия, Унгария, Гърция, Франция, Великобритания, Русия, САЩ, Чили, Аржентина, Румъния, Япония, Южна Корея.

НИЦМБ извършва изследвания и проекти в следните направления – структура на водата, нанотехнологии, изследване на хранителни добавки, тестване на апаратура за вода, зараждане на живота и живата материя, планинска вода и дълголетие, високочестотен цветен коронен разряд, астробиология, биологични ефекти в тежка вода, ентропия и време в живата материя, зрителен анализатор, биофизични полета, биотехнологии, шунгит, зеолит.

Научен съвет на НИЦМБ - Проф. д-р Игнат Игнатов (директор), проф. Христос Дросинакис (почетен директор), Лиезелоте Едер (зам. директор), Александър Игнатов (Магистър по дигитален маркетинг), д-р по медицина д-р Игор Аксенович (зам. директор), проф. Станислав Зенин, инж. Енрико Бауер, инж. Чавдар Стоянов, Пол Клеиндиенст, Хайде Траутвейн (зам. директор), Теодора Тодорова (уеб дизайнер), Поля Иванова, Дания Начкова, Верка Николова (Магистър по математика), Светла Дамянова (Магистър фармацевт), Гергана Генова, Мария Абазова (Бакалавър по медицина), инж. Ервин Лехки, Рангел Рангелов (Бакалавър по медицина), инж. Цоло Петков, инж. Христо и Силвия Деневи, Антония Димова (преводач, Магистър по международни икономически отношения).

Дейности:

1. Изследване на хранителни добавки за оптимален състав и качество. Доказване на ефекти върху здравето. Изследването се извършва със сертифициран авторски метод за спектрален анализ. Прилагат се био- и нано технологични методи. Провеждат се микробологични изследвания. Правят се сравнителни анализи от прилаганите методи за избор на оптимален съсав за качеството на хранителна добавка. Публикуване на резултатите в реферирани научни списания.

2. Уникални изследвания на вода с авторски метод за спектрален анализ. Изследването показва ефекти върху здравето с математични модели, анализират се клъстери от водни молекули.
Спектралният анализ показва комплексното въздействие на всички минерали, йони и електрони, с което се показва уникалността на всяка вода.

3. Изследване на апаратура за вода. Изследването помага на изобретателите да имат пълен анализ на качествата на получаваната вода и ефекти върху здравето.

4. Разработка на нови хранителни добавки. Избира се оптималният състав в резултат на анализи. Може да се получат и икономически по-ефективни съставки.

5. Осъществени са проекти със следните държави – България, Австрия, Германия, Швейцария, Франция, Русия, САЩ, Чили, Румъния, Япония.

Организиране на семинари за здраве и дълголетие. Изследвания на биофизичен статус.

Събития:

Дни на планинската вода, 11 юни, Тетевен

За дейности и семинари:

http://www.medicalbiophysics.bg/bg/activity.html

top