logo
Проект „Жива вода”

Научноизследователският център по медицинска биофизика (НИЦМБ) се
представлява от проф. д-р Игнат Игнатов и международен Научен съвет

НИЦМБ е с над 25 годишна история


Проф. д-р Игнат Игнатов е автор на над 500 научни статии и е цитиран над 8000 пъти в Google Scholar и е включен в световни енциклопедии.


Научни проекти са реализирани с следните страни – България, Австрия, Германия, Швейцария, Дания, Швеция, Чехия, Словакия, Унгария, Гърция, Франция, Великобритания, Русия, САЩ, Чили, Аржентина, Румъния, Япония, Южна Корея.

НИЦМБ извършва изследвания и проекти в следните направления – структура на водата, нанотехнологии, изследване на хранителни добавки, тестване на апаратура за вода, зараждане на живота и живата материя, планинска вода и дълголетие, високочестотен цветен коронен разряд, астробиология, биологични ефекти в тежка вода, ентропия и време в живата материя, зрителен анализатор, биофизични полета, биотехнологии, шунгит, зеолит.

Научен съвет на НИЦМБ - Проф. дн Игнат Игнатов (директор), проф. Христос Дросинакис (почетен директор), Лиезелоте Едер (зам. директор), проф. дн Стоил Караджов, доц. д-р по математика Георги Глухчев, д-р по биохимия Садек Байти, Александър Игнатов (Магистър по дигитален маркетинг), д-р по медицина д-р Игор Аксенович, инж. Енрико Бауер, инж. Чавдар Стоянов, Пол Клеиндиенст, Хайде Траутвейн, Теодора Тодорова (уеб дизайнер), инж. Ервин Лехки, Рангел Рангелов (Бакалавър по медицина), инж. Христо и Силвия Деневи, Антония Димова (преводач, Магистър по международни икономически отношения), Поля Иванова, Ан Хюбнер, Таня Екерсберг, Анелис Найман.

Дейности:

1. Изследване на хранителни добавки за оптимален състав и качество. Доказване на ефекти върху здравето. Изследването се извършва със сертифициран авторски метод за спектрален анализ. Прилагат се био- и нано технологични методи. Провеждат се микробологични изследвания. Правят се сравнителни анализи от прилаганите методи за избор на оптимален съсав за качеството на хранителна добавка. Публикуване на резултатите в реферирани научни списания.

2. Уникални изследвания на вода с авторски метод за спектрален анализ. Изследването показва ефекти върху здравето с математични модели, анализират се клъстери от водни молекули.
Спектралният анализ показва комплексното въздействие на всички минерали, йони и електрони, с което се показва уникалността на всяка вода.

3. Изследване на апаратура за вода. Изследването помага на изобретателите да имат пълен анализ на качествата на получаваната вода и ефекти върху здравето.

4. Разработка на нови хранителни добавки. Избира се оптималният състав в резултат на анализи. Може да се получат и икономически по-ефективни съставки.

5. Осъществени са проекти със следните държави – България, Австрия, Германия, Швейцария, Франция, Русия, САЩ, Чили, Румъния, Япония.

Организиране на семинари за здраве и дълголетие. Изследвания на биофизичен статус.

Събития:

Дни на планинската вода, 11 юни, Тетевен

За дейности и семинари:

http://www.medicalbiophysics.bg/bg/activity.html

top