Публикации

Алкални води в полза за здравето

здраве

проф. Стоил Караджов,
проф. Игнат Игнатов,
инж. Атанас Атанасов,
2014, София, България

Водата е навсякъде около нас. Свикнали с това нейно присъствие ние рядко се замисляме задълбочено върху значението й за нашите поведение, настроение, работоспособност, здраве и изцяло за съществуването ни. Това е пропуск в здравословната ни култура, в нашето възпитание за здравословен начин на живот, в надеждата ни за дълголетие. Достатъчно е да споменем, че водата е енергийна и информационна среда на човешкото тяло и изпълнява главна роля за съществуването на живите организми.

Още по темата...

top

Водата в човешкото тяло носи информация за дълголетие

Водата в човешкото тяло носи информация за дълголетие

проф. Игнат Игнатов,
д-р Олег Мосин,
2012, София, България; Москва, Русия

Човечеството винаги се е вълнувало как може да живее по-дълго. Биофизични изследвания показват, че водата в човешкото тяло „се е отдалечила” от водата при зараждане на живота (Семихина, Мосин, Игнатов). Колкото по-бързи са жизнените процеси, толкова по-бързо се наблюдават състояния на подредба, т.е. ентропията в живия организъм намалява. Това обаче води до затруднения при компенсиране на ентропията с тази на околната среда, което е свързано с обмяна на вещества и енергия. Тези организми, както например са бозайниците могат да живеят до 100 г. При дърветата процесите са по-бавни, по-бавно се получават състоянията на подредба и ентропията намалява по-бавно, отколкото при животните.

Още по темата …

top

Цветен коронен спектрален анализ. Наблюдение на цветове със зрителния анализатор

Електромагнитна концепция за зрението 2008

проф. дфн Марин Маринов,
проф. Игнат Игнатов,
2008, София, България

Мозъкът може да регистрира зелен цвят като спектрометър, т.е. при определена дължина на електромагнитните вълни. Той може да регистрира зеления цвят и като смес от жълт и син цвят. Възприемането на цветовете от зрителния анализатор не може да се дефинира като спектрометър.
Още по темата …

top

Метод за Цветен коронен спектрален анализ на проф. Игнатов

Кирлиан ефект

проф. Игнат Игнатов,
2007, София, България

Методиката и резултатите на проф. Игнат Игнатов са новост, защото се показват локални енергийни състояния на изследвания обект в зависимост от цветовете в електричното му изображение. Това като факт дава нови възможности за изследване и характеризиране на качествата и свойствата, както в биологично, така и във физично отношение на обекта. Откриват се нови възможности за характеризиране на биологичните свойства на обекти след определено въздействие. Методът може да се дефинира като метод за Цветен коронен спектрален анализ на проф. Игнатов.
Още по темата …

top

При хомеопатични разтвори с инфрачервена спектроскопия не се регистрират биофизични ефекти след числото на Авогодро

Хомеопатия

проф. Игнат Игнатов,
2006, София, България

Докладът е включен в програмата на Конференция по неконвенционална медицина, Национален център по опазване на общественото здраве, Министерство на Здравеопазването, България, юни, 2006 г.
Още по темата …

top

Зараждане на живота и живата материя в гореща минерална вода

„Информативност” на водата

проф. Игнат Игнатов,
д-р Олег Мосин,
2006, София, България; Москва, Русия

Водата е основа на живота. За науката все още е загадка как неживата материя се е преобразувала в жива. Очевидно трябва да се изучат нови свойства на водата, колкото и на пръв поглед да изглежда, че я познаваме.

Коя вода е оптимална за зараждане на живота? Водата е информационната среда за най-голямото чудо на природата.
Още по темата …

top

„Енергийна биомедицина”

проф. Игнат Игнатов,
2005, София, България
ИК "Гея - Либрис

„Енергийна биомедицина” е за всички, чието въображение е отвъд границата на реалността - там, където е "носителят" на биофизичната информация.
Още по темата …

top

Анатомия и физиология

Анатомия и физиология

проф. Игнат Игнатов,
д-р Ирена Иванова,
2005, София, България

Описанието на всяко заболяване е разделено на две части. За всяка болест е написана кратка анатомия и физиология. Тази информация е необходима за всеки, който практикува неконвенционални (алтернативни) методики. След всяко заболяване e показан алгоритъмът за диагностика в зависимост от етиологията му.
Още по темата …

top