Теди Тодорова

Teddy Todorova
Теди Тодорова

Teодора Цветославова Тодорова е родена на 12 юни 1997 г. в гр. Тетевен, България.
Завършила е специалност „Информационни технологии“ в тетевенската гимназия СОУ „Георги Бенковски“ и специалност "Финанси" (бакалавър) в СА „Димитър А. Ценов” - гр. Свищов.

От 2014 г. Теодора Тодорова е в процес на обучение в Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ) с директор проф. Игнат Игнатов. Основният сайт на НИЦМБ е създаден от инж. Всеволод Яцевич през 2004 г. Той е уеб дизайнер до 2014 г. http://www.medicalbiophysics.bg/bg/index.html. Вторият сайт е създаден по научно-практически проект „Природа, екология и дълголетие“. Той популяризира и свойствата на водата. http://clubmedbio.blogspot.com/

Теодора се развива и в сферата на изкуството.

Отличия:

Tedi Todorova
Натюрморт, Т.Т.

Грамоти:

Контакти:

e-mail: teotodorova.tt@gmail.com