Проф. Игнат Игнатов е цитиран три пъти в списания на Nature Publishing Group

Академична справка на проф. д-р Игнат Игнатов

Ignat Ignatov
проф. д-р Игнат Игнатов

Проф. д-р Игнат Игнатов е роден на 1 януари 1963 г. в гр. Тетевен, България. Фамилията Игнатов е от с. Градина, Плевенско. През 1976 г. описва явление, при което малки отвърстия действат като оптични лещи. През 1989 г. Игнатов завършва физика в Софийския университет “Климент Охридски” с магистърска степен. От същата година започва професионално да работи в областта на медицинската биофизика. От 1996 г. е създател, собственик и директор на Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ).

Проф. д-р Игнат Игнатов е бил консултант на проф.дмн Мирослав Попов, директор на Националния център за обществено здраве (НЦОЗ), Министерство на здравеопазването до 2003 г. Българският учен участва в научни проекти за изследване на биофизични и медицински ефекти при прилагане на алтернативни методики за повлияване на човешкото здраве. Извършва се и обучение. В България има Закон за здравето, който разрешава практикуването на неконвенционални методики.

От 2007 г. Игнат Игнатов е почетен доктор в Европейска академия за естествени науки (Германия). От 2013 г. е професор и доктор на науките в Руската академия по естествознание.

Проф. Игнатов е редактор в Българско списание за обществено здраве, Национален център по обществено здраве и анализи, Министерство на здравеопазването.

Ignat Ignatov
Благодарствено писмо за
проф. Игнатов от
Министерство на здравеопазването

Проф. Игнатов е главен редактор в Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Journal of Health, Medicine and Nursing и Research & Reviews in Biosciences. Българският учен е редактор в European Journal of Molecular Biotechnology, European Journal of Medicine, Cell & Cellular Life Sciences Journal.

Проф. Игнатов е автор на над 500 научни статии.

Международни награди

 • Швейцарски приз 2003 – (Switzerland) (SVPP) (Dr. Theo Locher) (Prof. Ignatov, Prof. Antonov, Eng. Galabova, Eng. Stoyanov)
 • Приз на Вернадски 2003 – (Russia) (ENIOM) (Prof. Jacob Galperin) (Prof. Ignatov)
 • Приз на Чижевски 2005 – (Russia) (ENIOM) (Prof. Jacob Galperin) (Prof. Ignatov)
 • Медал на Кох 2008 – (Germany) (European Academy of Natural Sciences) (Prof. Vladimir Tyminskiy) (Prof. Marinov, Prof. Ignatov)

Научни направления

Научните направления на проф. д-р Игнат Игнатов са – структура на водата, зараждане на живота и живата материя, планинска вода и дълголетие, високочестотен цветен коронен разряд, нанотехнологии, астробиология, биологични ефекти в тежка вода, ентропия и време в живата материя, зрителен анализатор, биофизични полета, биотехнологии, шунгит.

sunset
Митрофанова, Кундос,
инж. Атанасов, доц. Янева,
проф. Караджов, доц. Глухчев,
проф. Игнатов,
д-р Бояджиева, Тетевен, 2015

Научни постижения

От 1998 г. проф. Игнатов е съавтор на спектрален метод. Методът е Диференциален неравновесен енергиен спектър (ДНЕС). Основен автор е проф. Антон Антонов от 1993 г. Основа на метода е описаното от проф. Антонов през 1983 г. ново физично явление, че водната капка се изпарява дискретно. Този физичен ефект е свързан с разпределението по енергия между водородни връзки на водни молекули. Изследванията са в диапазана от 8 до 14 микрометра. В този диапазон се описват биофизични, биохимични, биологични и медицински ефекти. В развитието на метода участват доц. Лиляна Юскеселиева, инж. Татяна Гълъбова и инж. Живко Желев.

През 2007 г. проф. Игнатов създава Метод за цветен коронен спектрален анализ. С метода се изследва биофизичният статус на човек. Изследва се и електричното светене на вода.

През 2008 г. съвместно с проф. Марин Маринов създава електромагнитна концепция за зрението. Концепцията показва как зрителният анализатор смесва два и повече цвята и как се получава „усредненият” цвят.

През 2010 г. проф. Игнатов заедно с доц. Мосин (1966-2016) от Русия създава концепция за зараждане на живота и живата материя в гореща минерална вода. Постижението е докладвано в САЩ на Конференция – физика, химия и биология на водата с президент проф. Джералд Полак. Нобеловият лауерат проф. Люк Монтание подкрепя постижението.

Mosin
Проф. Игнатов, проф. Монтание,
САЩ, 2012 г.

От 2012 г. се извършват изследвания в България по научнопрактически проект „Фактори на дълголетието”. Резултатите от проекта са представени на Световен възрастов и демографски форум, Санкт Гален. Практическото приложение е проект „Природа, екология, дълголетие”. Основно постижение на проф. Игнатов и доц. Мосин (1966-2016) е доказателството, че 8.95 µm е локален екстремум на водата в човешкото тяло, който е характерен за хора в отличен здравословен статус и една от от характеристиките на планинската вода за дълголетие. Съавтори на изследването са доц. Борислав Великов, д-р по медицина Георг Тимински, инж. Енрико Бауер.
В областта на електрохимично активирани води (анолит и католит) проф. Игнатов извършва научни изследвания заедно с доц. Георги Глухчев, доц. Георги Милошев, гл. ас. Николай Иванов от Българска академия на науките (БАН) и проф. Стоил Караджов и инж. Атанас Атанасов от Българско дружество за активирани води.

Обществена и публична дейност

Научноизследователски център по медицинска биофизика съвместно с Община Тетевен, България Тетевен организира за пръв път в света „Дни на планинската вода”. Проф. Игнатов е член на Обществения съвет на Български Национален Воден Съвет. Българският учен участва в предавания на Българската национална телевизия (БНТ) с Мира Добрева, сутрешни предавания на bTV, Нова телевизия, ТВ7, Българското национално радио (БНР) със Светлана Дичева, Румен Ивайлов и Ники Атанасов, Дарик радио с Ники Кънчев, вестниците „Труд”, „24 часа”, „Преса” и др.
 

sunset
Проф. Игнатов и инж. Енрико Бауер
с екипа на „Отблизо” (БНТ)
– Мира Добрева, Стела Стойкова,
Десислава Христозова.

sunset
доц. Глухчев, проф. Дросинакис,
проф. Игнатов, проф. Тошкова,
Българска Академия на Науките,
2019

Научни публикации

http://www.medicalbiophysics.bg/en/ignat_ignatov.html

Научни регистрации


 • Scopus

 • Google Наука

 • Web of Science
 • Nature Publishing Group
  Loop

 • LinkedIn

top