Научноизследователски център по медицинска биофизика
Видеоклипове

Зараждане на живота и живата материя - разговор с проф. Игнатов
БНТ, 2021

 

Здраве и дълголетие, зеолит Родосорб, проф. Игнатов
Кариера, ТВ Европа, 2018

 

Интервю на Александру Радукану с проф. Игнатов, ТВ33, Румъния/
Interview of Alexandru Raducanu with Prof. Ignat Ignatov,TV33, Romania

Форум Дълголетие, организиран от Фондация Кредо Бонум
и как да бъдем здрави с природни методи.
Тайните на планинската вода. Проф. Игнат Игнатов

"Отблизо" с Мира Добрева, БНТ
Проф. Игнат Игнатов за тайните на дълголетието - част 1 и 2

Проф. Игнат Игнатов за тайните на Тетевенския балкан (Древният океан Тетис)

Експедиция Трескавец, 2014/Treskavets Expedition, 2014

Участие на проф. Игнат Игнатов в Нощен хоризонт, БНР с Ники Атанасов, 2014

Зоко филм/Zoko films
История на Научноизследователски център по медицинска биoфизика/
The History of the Scientific Research Center of Medical Biophysics

Зараждане на живота и живата материя в гореща минерална вода, проф. Игнатов, доц. Мосин/
Origin of Life and Living Matter in Hot Mineral Water, Prof. Ignatov, Ass. Prof. Mosin

Метод за Цветен коронен спектрален анализ на проф. Игнатов

Скок на проф. Игнатов от 7 м. скала, плаж Калямос, остров Евия, Гърция/
Diving of Prof. Ignatov from 7 m rock, Kalamos beach, Island Evia, Greece

 

Дни на планинската вода и лечебния туризъм, Тетевен, България/
Days of Mountain Water and Healing Tourism, Teteven, Bulgaria

Кабелна телевизия Тетевен
Дни на планинската вода - част 1 и 2

Телевизия ТВ7
Вълшебните свойства на водата