Научни публикации и книги на проф. д-р Игнат Игнатов и съвместни научни публикации с доц. д-р по химия Олег Мосин

Проф. д-р Игнат Игнатов има научни публикации съвместно с доц. д-р по химия Олег Мосин, проф. дфн Антон Антонов, проф. дфн Марин Маринов (1930-2009).

Пълен списък с научни публикации на проф. д-р Игнат Игнатов.

Google Scholar:

проф. Игнат Игнатов
http://scholar.google.bg/citations?user=UHnsf3MAAAAJ&hl=bg&oi=ao

доц. Олег Мосин
http://scholar.google.bg/citations?user=j-yDMDYAAAAJ&hl=bg

top