Научни направления на проф. д-р Игнат Игнатов

Научните направления на проф. д-р Игнат Игнатов са – структура на водата, зараждане на живота и живата материя, планинска вода и дълголетие, високочестотен цветен коронен разряд, нанотехнологии, астробиология, биологични ефекти в тежка вода, ентропия и време в живата материя, зрителен анализатор, биофизични полета, шунгит.

top