доц. Олег Мосин (1966-2016)

Oleg Mosin
доц. Олег Мосин

Руски изследовател на водата, учен биохимик, доктор по химия (1996 г.), доцент. Доц. Олег Мосин е носител на Приз за наука на Президента на Руската Федерация Борис Елцин. Областите на научните интереси включват изучаване структурата на тежката и протиевата вода, вопроси за съхранение и предаване на информация във водата, ефекти върху водата на различни въздействия, изчистване на водата от тежки изотопи като деутерий и кислород -18, активиране на води с природни минерали (шунгит, зеолит), биотехнологии на изотопно-маркирани съединения, практическо приложение на микробни обекти за получаване на 2H-, 13C- и 15N- маркирани съединенения: полипептиди, дезоксирибонуклеинови киселини, амино-и мастни киселини, захари. Руският учен изучава също клетъчните метаболизми на стабилни изотопи и функционално активно изотопно маркирани съединения в изкуствени среди с високо содержание на стабилни изотопи, генетични и физиологични механизми на биологичната адаптация към тежка вода и изотопни ефекти на деутерия в биологични системи, молекулярна еволюция и екология. По данни на изследвания Мосин има около 300 научни статии, монографии и патенти. Има съвместни изследвания за структура на водата, дълголетие и зараждане на живота в гореща минерална вода с проф. Игнат Игнатов, директор на Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ). Лауреат на Президентска награда 1995 г. и Приз на проф. Марин Маринов (България) (2010 г.), член е Японското общество по биохимия, биотехнология и бионаука. Включен е в енциклопедията на знаменитите личности на Русия.

Oleg Mosin
 
Oleg Mosin Oleg Mosin
Ignatov, I., Mosin, O.V. (2016) Water and Origin of Life, Altaspera Publishing & Literary Agency Inc, pp. 1-616. Ignatov, I., Mosin, O.V. (2016) Deuterium, Heavy Water and Origin of Life, LAP LAMBERT Academic Publishing, pp. 1-500.
Oleg Mosin
Ignatov, I.,Mosin, O.V.(2016) Water and Origin of Life: Collection of Scientific Publications, Moscow, Berlin, Direct Media, pp. 1-658.