Теди Тодорова - Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)

Теди Тодорова

Teddy Todorova

Teодора Тодорова е родена на 12 юни 1997 г. в гр. Тетевен, България.
Завършила е специалност „Информационни технологии“ в тетевенската гимназия СОУ „Георги Бенковски“.
Учи в СА „Димитър А. Ценов” - гр. Свищов, специалност "Финанси".

От 2014 г. Теодора Тодорова е в процес на обучение в Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ) с директор проф. Игнат Игнатов: Основният сайт на НИЦМБ е създаден от инж. Всеволод Яцевич през 2004 г. Той е уеб дизайнер до 2014 г. http://www.medicalbiophysics.bg/bg/index.html

Вторият сайт е създаден по научно-практически проект „Природа, екология и дълголетие“. Той популяризира и свойствата на водата. http://clubmedbio.blogspot.com/

Теодора се развива и в сферата на изкуството: https://artworkbytheia.com/

Отличия:

Грамоти:

Контакти:

e-mail: teotodorova.tt@gmail.com