Виолета Петрова - Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)

Психологът Виолета Петрова от Несебър прави хората щастливи

ViliPetrova
Виолета Петрова

Виолета Петрова е Магистър Психолог и е замършила ВСУ “ Черноризец Храбър” , Варна. Член е на Дружеството по Позитивна Психотерапия в България (ДППБ), на Дружеството на психолозите в България (ДПБ). Участвала е в конференции на ДППБ и на ДПБ.

Други квалификации:
- Базов курс по Аналитична Позитивна Психотерапия
- Когнитивно - поведенческа терапия - с преподавател доц. д-р Поли Петкова
- Арт -терапия
- Приказотерапия към ДПП

Професионалната практика като психолог е от 2008 г. в Бургас и в Несебър. Основател съм на Център за психологическо консултиране , терапия и развитие “ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ”. Центърът предлага психологическа помощ и подкрепа на деца, юноши и възрастни при:
– Панически разстройства;
– Тревожни състояния и разстройства;
– Обсесивно - компулсивни разстройства;
– Депресивни състояния;
– Фобии;
– Проблемни отношения между родители и деца;
– Фамилни конфликти;
– Хранителни разстройства и др.

Консултациите се осъществяват след предварително уговорен час в кабинет или по скайп.

Центърът организира ТРЕНИНГ - ОБУЧЕНИЯ за:
– юноши на теми -” Агресивно поведение и мислене” , “Как да преодолеем стреса в училище “,” За създаване на мотивация за учене” и др. по желание
– За колективи на училища и детски градини - “ Преодоляване на стреса и проблеми в общуването “ и др.
– Училище за родители
– Организират се срещи с интересни личности, напреднали в духовното си развитие.
– Организират се мероприятия на теми с обществена значимост.
–Работи се по различни проекти.

За контакти:
Виолета Петрова
Несебър, ул. “Иван Вазов” 4
e-mail : vpetrova_pps@abv.bg
Skype: vi_pet_5