Водата в човешкото тяло носи информация за дълголетие - Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)
logo
Ignatov, I., Mosin, O. V. (2013) Structural Mathematical Models
Describing Water Clusters, Journal of Mathematical Theory and Modeling,
Vol. 3, No. 11, pp. 72-87.
logo
Ignatov, I., Mosin, O. V., Velikov, B., Bauer, E. Tyminski, G. (2014) Longevity
Factors and Mountain Water as Factor. Research in Mountain and Fields Areas
in Bulgaria, Civil and Environmental Research, Vol. 30, No. 4, pp. 51-60.

Водата в човешкото тяло носи информация за дълголетие

проф. Игнат Игнатов,
д-р Олег Мосин,
2012 г. София, България; Москва, Русия

Научнопрактически проект „Природа, екология, дълголетие

  1. Ентропия и време в живата материя
  2. Причини за стареенето
  3. Водата – основа на живота и дълголетието
  4. Клинични доказателства за ползата за здравето на планинската и размразената вода
  5. Водата в човешкото тяло носи информация за дълголетие
  6. Библиография

top


Дни на планинската вода и лечебния туризъм 2012 Тетевен, България
Вода и дълголетие, проф. Игнатов, д-р Мосин
Тетевен, България, Дни на планинската вода и изцеление туризъм
Зоко филм

В „Отблизо” с Мира Добрева проф. Игнат Игнатов разказва
за тайните на дълголетието I част

В „Отблизо” с Мира Добрева проф. Игнат Игнатов разказва
за тайните на дълголетието II част


 

top

1. Ентропия и време в живата материя

Човечеството винаги се е вълнувало как може да живее по-дълго. Биофизични изследвания показват, че водата в човешкото тяло „се е отдалечила” от водата при зараждане на живота (Семихина, Мосин, Игнатов). Колкото по-бързи са жизнените процеси, толкова по-бързо се наблюдават състояния на подредба, т.е. ентропията в живия организъм намалява. Това обаче води до затруднения при компенсиране на ентропията с тази на околната среда, което е свързано с обмяна на вещества и енергия. Тези организми, както например са бозайниците могат да живеят до 100 г. При дърветата процесите са по-бавни, по-бавно се получават състоянията на подредба и ентропията намалява по-бавно, отколкото при животните.

д-р Игнат Игнатов с костенурка, Халкида, Гърция, 2010
проф. Игнат Игнатов с костенурка,
Халкида, Гърция, 2010

Има дървета, които живеят повече от 1000 г. Пример е костенурката, при която жизнените процеси са по-бавни от тези на бозайниците и по-бързи от дърветата. Тя може да живее до 300 г. Може да се дефинира собствено време на всяко живо същество, което в известна степен се различава от времето на околната среда. Това време корелира с параметри на жизнената активност на живите организми (Игнатов, 2011).

Ентропията е мярка за случайността или безпорядъка на физична система. Тя се изразява в броя възможни подреждания на съставните елементи. Пригожин получава Нобелова награда за обяснението, че на статистическо ниво хаотичността на живите системи води до необратимо поведение. Наблюдава се самоструктруриране и самоорганизация. Той обяснява автоколебателната реакция на Белоусов – Жаботински. Пригожин показва как заедно с нарастване на ентропията се поражда самоорганизация.

През XIX век френският учен Брилюен дефинира ентропията в информационни системи. Въз основа на биофизични информационни потоци от живите същества към околното пространство и обратно се променят информационни свойства и ентропията на водата в живите организми (Игнатов, Антонов, 1998). Въвеждат се биофизични параметри за промяна на средната енергия на водородните връзки вьв вода. „Информативността” на водата е свързана с намаляване на ентропиятапри преструктуриране на водни молекули в резултат на външно въздействие (Игнатов, Антонов, 1998). Руският учен Дулнев през 2009 г. също разглежда информационен поток и поток ентропия. Той съвместно с Кришенюк измерва за една компонента в жив организъм параметри на хаоса и подредеността като параметри на ентропията. Живата клетка обаче е многопараметрична по отношение на биофизични параметри (Игнатов, 2011).

top

2. Причини за стареенето

Стареенето е свързано с натрупване на грешки при репликацията на ДНК. Неблагоприятно влияние върху този процес имат свободните радикали. Също така неблагоприятно влияние върху репликацията на ДНК в човешкия организъм имат наличието на деутериеви атоми във водните молекули и радиацията. Стареенето е нелинеен процес. Скоростта на стареене се увеличава с времето. През 1963 г. Оржел показва, че процесът на стареене е свързан със синтеза на белтъците. Натрупването на грешки при синтеза на белтъците расте експоненциално с възрастта. Клетките, които са взети от възрастни хора показват занижена транскрипция или пренос на информация от ДНК към РНК. По тази причина вероятността за ракови заболявания се увеличава с възрастта (Оржел, 1963).

Възможна зависимост между натрупани грешки при ДНК и смъртността от ракови заболявания (Оржел, 1963, Гудол, 2003)
Възможна зависимост между натрупани
грешки при ДНК и смъртността
от ракови заболявания
(Оржел, 1963, Гудол, 2003)

Най-добри шансове за дълголетие имат хората, които имат преки роднини – дълголетници. Експериментални данни показват, че процесът на стареене може да се забави чрез ограничаване на калориите с диета. Например, плъховете, които се хранят с постна храна живеят средно 1,5 пъти по-дълго от тези, които се употребяват храна с повече мазнини. (Weindruch Р., 1986).

Деутерият е по-тежък изотоп на водорода. Той затруднява жизнените процеси в живите организми (Мосин, 1996). Този изотоп на водорода влияе на процеса на митоза (Лампрехт, Шрьотер, Павелец, 1989). Това е равномерно разпределение на генетичния материал от майчина към две дъщерни клетки. Деутерият предизвиква физиологични, морфологични и цитологични изменения в клетката. Изчислено е, че през живота си човек поема 12-15 кг деутерий. Изследването на спектъра на водата в човешкия организъм също може да даде отговор на въпроса за дълголетието.

top

3. Водата – основа на живота и дълголетието

Когато се разглежда въпросът за дълголетието е необходимо да се направи анализ в кои райони живеят най-много дълголетници и какви са причините за това.

В процеса на развитие на всеки организъм важна роля играе водата – основна матрица на живота със структура, изотопен състав и способност да съхранява и предава информация. Човешкото тяло се състои от 50-75% вода в зависимост от възрастта и пола. Водата влиза в състава на физиологичните течности в организма и има роля на вътрешна среда, в която функционират жизнено-важни биохимични процеси с участието на ферменти. По тази причина водата носи информация в организма за стареене и дълголетие.

Водород, деутерий – изотоп на водорода
Водород, деутерий –
изотоп на водорода

Човешкият опит показва, че дълголетниците основно живеят във високо планински места. В Руския север живеят много повече дълголетници в сравнение с други части на Русия. В България в планината Родопите живеят най-много дълголетници.

От 1960 до 1965 г. ученият Бердишев от Томския медицински институт изучава дълголетниците в Якутия и Алтай. Той свързал дълголетието на якутите и алтайците с употребата на вода от ледници, които са се образували по-рано от гренландските. Известно, е че най-много дълголетници в Русия живеят в Дагестан и Якутия –353 и 324 човека на милион жители. Тази цифра за Русия е – само 8 човека. Според Бердишев размразената вода има благоприятно влияние на метаболизма в клетките. Също така тези народи, както и бурятските пият планинска вода, която е получена след топенето на лед. Температурата на тази вода е 10-15 0С. Бердишев предположил, че в нея се съдържа по-малко количество деутерий.

Авторите на доклада разглеждат възможността за удължаване на човешкия живот и намаление на грешките при транскрипция и репликация на ДНК в процеса на синтеза на белтъците в зависимост от водата, която пием. Анализите на водите на планетата показват, че планинската вода съдържа най-малко деутериеви атоми във водните молекули.

През зимата и ранната пролет съдържанието на деутерий се намалява.

В размразената вода се наблюдават „размити” ледени структури
В размразената вода се наблюдават
„размити” ледени структури

Размразената вода по изотопен състав може да се разглежда като „облекчена” от деутерий вода или „лека” вода. Студената планинска вода и има кристалоподобна ледена структура и се състои от водни кластери. При топенето на леда се разрушават само 15% от водородните връзки. По този начин в планинската вода се съдържат ледени микрокристали. Напълно е възможно и по тази причина размразената вода да е полезна за организма и да се подобрява пропускливостта на клетъчната мембрана.

top

4. Клинични доказателства за ползата за здравето на планинската и размразената вода

Експерименти с растения и животни показват, че при употреба на вода с 25-30% по-малко деутериеви атоми прасета, плъхове и мишки имат по-едро и многочислено потомство. Птици, които пият лека вода имат ускорено развитие на половите органи и засилване на процеса на спермогенеза, снасянето на яйца се увеличава почти 2 пъти. Пшеницата съзрява по-рано и дава по-богата реколта. Молекулите вода, в която атомите на водорода са от изотопа деутерий трудно преминават през клетъчната мембрана. Маринов съобщава за бърз растеж на цветя в Сибир. Той заедно с руски учени през 70-те години доказва, че намиращата се в района вода съдържа по-мaлко деутерий.

top

5. Водата в човешкото тяло носи информация за дълголетие

Извършени са изследвания на 1% разтвор на кръвен серум с метода за спектрален анализ на неравновесен енергиен спектър (НЕС) Антонов© (1983) и диферeнциален неравновесен енергиен спектър (ДНЕС), Антонов© (1993), Игнатов© (1998). Емпиричните проби с кръвен серум са предоставени от Нанева, Общинска болница, Тетевен, България. Пробите са разделени на 2 групи на хора между 50 и 70 г. Първата група е на хора, които са в отлично здравословно състояние. Втората група е на хора, които са в критично за живота състояниe и болни от злокачествени тумори. Като биофизичен параметър се изследва средната енергия на водородните връзки между водни молекули в кръвния серум. Резултатът се получава като разлика между спектъра на 1% разтвор на кръвен серум (НЕС) и контролна проба с дейонизирана вода (НЕС). Този спектър е ДНЕС. При първата група е получен резултат – -9.1±1,1 mеV, а при втората – -1.6±1,1 mеV. Има статистическо различие между двете групи резултати по t-критерия на Стюдънт на ниво p<0,05.

Водата в човешкото тяло има спектър, който носи информация за живото. За контролната група от здрави хора стойността на спектъра на най-големия локален максимум е при -0,1387 еV или при дължина на вълната 8.95 µm.

За групата от хора в критично за живота състояниe и болни от злокачествени тумори стойностите на спектъра на най-големите локални максимуми се изместват към по-ниските енергии спрямо контролната група.

Диференциален неравновесен енергиен спектър, ДНЕС, дейонизирана вода (Антонов, 1993)
Диференциален неравновесен енергиен спектър, ДНЕС,
дейонизирана вода (Антонов, 1993)

Извършено е изследване на кръвен серум с метода на инфрачервения спектрален анализ (Краснов, Гордецов, 2009). Получени са следните пикове в спектъра на поглъщане – 8.55, 8.58, 8.70, 8.77, 8.85, 9.10, 9.35 и 9.76 µm. Полученият пик при 8.95 (Игнатов, 2012) е близък до получения от руските учени пик при 8.85 µm. При контролната група от здрави хора функцията на разпределение по енергии f(E) при 8.95 µm има средна стойност 75.3 реципрочни eV (еV-1). При групата от хора в критично състояние тази стойност е 24.1 реципрочни eV. Нивото на достоверност на получените резултати е p<0.05 по t-критерия.

През 1992 г. Антонов извършва експерименти с въздействие на туморни клетки на мишка във вода. Наблюдава се понижение на спектъра спрямо контролната проба от клетки на здрава мишка. Понижение се наблюдава и при спектъра кръвния серум на тежко болни хора спрямо този на здрави хора. При увеличение на възрастта на кръвни роднини на дълголетници функцията на разпределение по енергии при -0,1387 еV намалява. При тази група е получен резултат при ДНЕС -5.5±1,1 mеV при възрастова разлика от 20-25 г спрямо контролната група.

В България в планината Родопите живеят най-много дълголетници. Една от планинските води, която има спектър близък до този на кръвния серум на здрави хора при 8.95 µm е тази от Родопите. С подобни характеристики са планинските води от Тетевен, Бояна и др.

Нобеловият лауреат Монтание, Айса, Дел Гудиче и съавтори изследват преноса на информация от воден разтвор с ДНК молекули към вода. Приложено е електромагнитно поле с честота 7 Hz. Във водата се получава информация за ДНК. По мнение на съавторите информация за дълголетие може да се отразява от генома на дълголетници във водния спектър. Структурата на водата в човешкото тяло също влияе на продължителността на човешкия живот и е свързана с него. Изследванията с метода ДНЕС на кръвен серум показват, че с анализ на средната енергия на водородните връзки и на функцията на разпределение по енергии може да се прави анализ на жизнения статус на човек и свързаната с това продължителност на живота. Водата в човешкия организъм има спектър, който носи информация живота. Въздействието на деутеривите атоми във водата в човешкото тяло е по-скоро върху спектъра, а оттам върху жизнените функции (Игнатов, Мосин, 2012).

Човешкият организъм прекарва 9 месеца във водна среда в утробата на майката. През този етап човешкото тяло съдържа най-много вода. Напълно е възможно да има зависимост със съдържанието на деутерий и спектъра на кръвния серум в организма на майката (Игнатов, Мосин, 2012). При настоящето ниво на развитеието на цивилизацията стресът влияе значимо на продължителността на живота. Получават резултати на промени във водния спектър при наличие на стрес (Семихина, Кришенюк, 2005).

top