logo
Ignatov, I., Mosin, O. V., Niggli, H., Drossinakis, Ch. (2014) Evaluating
of Possible Methods and Approaches for Registering of Electromagnetic
Waves Emitted from the Human Body, Advances in Physics Theories
and Applications, Vol. 30, pp. 15-33. (PDF file)
http://www.iiste.org/Journals/index.php/APTA/article/view/12121"
Ignatov, I., Antonov, A. Neshev, N., Niggli, H., Stoyanov, Ch.,
Drossinakis, Ch. (2021) Color Coronal Spectral Analysis of Bioelectrical
Effects of Humans and Water, Contemporary Engineer Sciences,
Vol. 14, No. 1., pp. 61-72. (PDF file)
http://www.m-hikari.com/ces/ces2021/ces1-2021/index.html
Ignatov, I., Drossinakis, Ch., Ignatov, A. I. (2025)
Color Coronal Spectral Analysis. Results with Water
Solution of Calcium Carbonate, Portugaliae Electrochimica,
Acta, Vol. 43, No. 2, pp. 113-126.

Метод за Цветен коронен спектрален анализ на проф. Игнатов*

проф. Игнат Игнатов
2007 г. София, България

PATENT
Pesotskaya, L. A., Churilov, V. V., Glukhova, N. V., Gulevskaya, G. I., Ignatov, I. I. Device for Registration of Gas Discharge Glow of Various Objects “RGS-1”, Patent Ukraine, No. 37, 13.09.2023.


Метод за Цветен коронен спектрален анализ на проф. Игнатов

Мнение на проф. дфн Марин Маринов за цветен коронен ефект

"При коронния ефект, който е високочестотен електричен разряд в газ, цветът на светлината зависи само от газа. Тя не зависи от електродите. Очевидно е, че цветното коронно светене носи биологична информация от самия обект. Наблюдаваното явление не може да бъде описано и обяснено от гледна точка на съвременните физични представи за цвета на светлината на газовия разряд. Това, че се наблюдават различни цветове явно потвърждава възможността за селективно влияние на изследвания обект. Методът и резултатите на проф. Игнат Игнатов са новост, защото се показват локални енергийни състояния на изследвания обект в зависимост от цветовете в електричното му изображение. Това като факт дава нови възможности за изследване и характеризиране на качествата и свойствата, както в биологично, така и във физично отношение на обекта. Откриват се нови възможности за характеризиране на биологичните свойства на обекти след определено въздействие. Методът може да се дефинира като метод за Цветен коронен спектрален анализ на проф. Игнатов. Възможно е да се разкрият нови представи при цветното зрение. Не е ясно дали зеленият цвят, виждаме да е усреднен ефект между жълтия и синия цвят, или в някои случаи съответства на дължина на вълната, съответваща на зеления цвят от спектъра (Маринов, Игнатов, 2008)."

Коронното светете е свързано с биофизичния статус на човек. С най-ниска енергия 1,82 eV e червеният цвят от спектъра, а с най-висока синият – 2,64 и виолетовият 3.03 eV.

Kirlian spectrum

Енергия на отделените фотони при коронното светене

Методът е единственият в света, който прави регистрация на всички цветове от спектъра – от червен до виолет. Галерия от коронни фотографии.

kirlian kirlian kirlian
Коронна фотография
на Христос Дросинакис
Коронна фотография
на Бетина Мария Халер
Коронна фотография
на Хайде Траутвейн
kirlian kirlian kirlian
Прибор за коронен разряд
(инж.Стоянов, проф. Игнатов)
Коронна фотография
на Валентина Томова
инж. Христо Денев/Вихриом
100% изпускане в сферата на палеца
100% изображение с виолетово

Коронни фотографии - галерия

 

През 2010 г. проф. Игнатов успява да проведе един изключително прецизен експеримент. Фотографирани са цветни коронни (електрични) изображения на водни капки на различни видове вода.

Кластерна формация от 6 водни молекули
Дигитална коронна фотография
на водни капки©:
1 капка – чешмяна питейна вода;
2 капка – планинска вода,
Тетевен, България;
3 капка – морска вода,
Хамамет, Тунис;
4 капка – карстова и минерална вода,
Златна панега, България;
проф. Игнатов©, инж. Яцевич©, 2010
Кластерна формация от 6 водни молекули
Коронна фотография на
водни капки върху филм©:
1 капка – чешмяна питейна вода;
2 капка – планинска вода,
Тетевен, България;
3 капка – морска вода,
Хамамет, Тунис;
4 капка – карстова и минерална вода,
Златна панега, България;
проф. Игнатов©, инж. Яцевич©, 2010

Фотографирането на коронния спектър е един от физичните методи, при които изображението е много по-качествено върху фотографски филм, в сравнение с цифрови (дигитални) методи или Полароид. Експериментът показва, че за различната вода се получава различнo електричнo изображение (проф. Игнатов, 2010).

Докладът е със защитено авторско право. Публикуван е в:
© Ignatov, I., Energy Biomedicine, Institute for Creative Healing ®, Munich (2007).
Автор проф. Игнат Игнатов (Научноизследователски център по медицинска биофизика), София, България

top

Още по темата:

Ефект на Кирлиан при изучаване свойствата на водата, Автор: д-р по химия Олег Мосин
http://www.o8ode.ru/article/learn/kirlian.htm

* Аурата е явление в оптиката, при което се наблюдава ореол (светлинен пръстен) около даден обект. Аурата е явление, при което газ около обект луминесцира или отразява светлина от обекта. Коронна аура е светене на електроразряда на повърхността на предмети. (източник Уикипедия)

МЕТАФИЗИКА:

Проф. Игнат Игнатов се разграничава от прилагането на псевдонаучното изследване Аура камера. Самият проф. Марин Маринов посочва: „Поради това, че образът не е центриран се наблюдава нереално изображение”. Аурата е с много слаба биофотонна емисия и не се наблюдава при дневна светлина. Изследванията се извършват от хора без академично образование и няма положителна рецензия на учен.

аура - Алекси Симеонов
аура - Алекси Симеонов,
фото „24 часа”
Николова, д-р Игнатов, Дросинакис, Халкида, 2010
Орб ефект, Николова, проф. Игнатов,
Дросинакис, Халкида, 2010

Показаната аура от ръката на Алекси Симеонов е оптичен ефект при пречупване на светлината. Известен е и орб ефект. При този ефект се наблюдават най-често сферични петна при фотография. Този ефект се наблюдава винаги при използването на светкавица. Когато фокусът е в далечина малки капки и прашинки се осветяват и изглеждат по интересен начин. Има дори малки насекоми, които изглеждат като „извънземен” разум.

top