Събития

2017
12 юни
проф. Игнат Игнатов
Община Тетевен, България Тетевен
Дни на планинската вода и лечебния туризъм
Фейсбук:
e-mail: mbioph@dir.bg
16-18 юни
проф. Игнат Игнатов
Практики за здраве, дълголетие и биовъздействие
Еко хотел Здравец
e-mail: mbioph@dir.bg
16-18 септември
проф. Игнат Игнатов
Лиезелоте Едер
Цюрих, Швейцария
Практики за здраве, дълголетие и биовъздействие
Сайт:https://www.heilerkurs-eder.ch/
Фейсбук: https://www.facebook.com/events/1619285058097651/
e-mail: l.eder@bluewin.ch
2018
19-21 януари
проф. Игнат Игнатов
Франциска Ахлайтнер
Грац, Австрия
Практики за здраве, дълголетие и биовъздействие
e-mail: office@well-aging-achleitner.at
5-7 октомври
Международен форум - здраве и дълголетие,
Тетевен, България
e-mail: mbioph@dir.bg