Енергийна Биомедицина

проф. Игнат Игнатов
2005 г. София, България

Енергийна Биомедицина

Проф. Игнат Игнатов, Енергийна Биомедицина, ИК Гея-Либрис.
Рецензент: проф., д.б.н., д.х.н., д.ф.н. Станислав Зенин (Русия).

„Енергийна биомедицина” е публикувана на български, руски, английски и немски език.

top

Мнение за книгата "Енергийна биомедицина" на Игнат Игнатов
от проф. д.ф.н. Марин Маринов

Дросинакис, Игнатов, проф. Антонов, проф. Маринов (октомври 2001, София)
Дросинакис, Игнатов,
проф. Антонов, проф. Маринов
(октомври 2001, София)

"Енергийна биомедицина" съдържа твърде много ценни приноси.

 1. При лечението на очни заболявания обективно е доказан медицинският ефект. Игнатов е приел най-правилния и обективен подход. Преди и след биовъздействие очният статус е изследван от лекар-офталмолог.
 2. 2. При оценката на способностите на биолечители за пръв път като "детектор" на биофизични полета е използвана водата (Игнатов, Антонов, Гълъбова, 1998).
 3. Впечатление прави, че в книгата на Игнатов са изключени всички елементи на необективност. Резултатите са на базата на постиженията на съвременната наука. С биофизични доказателства се доказва ефектът от слаби енергийни потоци в режим "отдаване" и "отнемане". Получените доказателства са фундаментални в съвременната наука за доказване носителя на биофизичната информация.

  top

  Мнение за книгата "Енергийна биомедицина" на Игнат Игнатов
  от Д-р Харалд Визендангер

  Изследването на водата, както и проучването на така наречените "Кирлианови" ефекти са два от най-обещаващите начина за създаване на физична теория на менталното лечение, за разработване на метод за тестване на хора, които твърдят, че могат да влияят на биологичните процеси по тяхно желание. "Енергийна биомедицина" на Игнат Игнатов резюмира пионерското проучване, което той и други български учени са направили в тези гранични области на науката. Препоръчвам я на всеки скептик, който търси доказани факти.

  top

  Мнение за книгата "Енергийна биомедицина" на Игнат Игнатов
  от Д-р Даниел Дж. Бенор

  Радвам се да видя, че Игнат Игнатов е открил очни проблеми, които откликват на лечение.

  Моят опит показва, че различни лечители, използвайки различни методики и притежаващи различни природни дарби, могат да получат различни резултати с едни и същи проблеми, понякога с едни и същи пациенти.

  Поздрави

  д-р Даниел Дж. Бенор
  Главен редактор на международно списание за лечение и грижи, Медфорд, САЩ

  top

  DGEIM Мнение за книгата "Енергийна биомедицина" на Игнат Игнатов
  от Доц. Д-р Хендрик Тройгут

  Това е моето мнение за вашата книга "Енергийна биомедицина".

  Във времена на все по-голямо и разнообразно натоварване на околната среда, съществува нарастващо осъзнаване на значението на водата, основният компонент на тялото и главната структура не само в биохимичните, но и в енергийните и информационните процеси.

  Значението на изследване на водата, като вашето, не може да бъде надценено. Това е физическата и биологичната основа на медицината на бъдещето. Всички нови медицински методи, които се резюмират под названието енергийна биомедицина, включват ефекта върху водата на тялото, така че всички изследвания в тази насока представляват значителна крачка напред в подобряването на общественото здраве. Възхищавам се на усилията ви и съм сигурен, че те заслужават значението, което са постигнали.

  Доц. Д-р Хендрик Тройгут,
  Президент на немското общество за енергийна и информационна медицина

  top

  Мнение за книгата "Енергийна биомедицина" на Игнат Игнатов
  от Академик Проф. Александър Дубров

  Игнат Игнатов
  Енергийна биомедицина

  Книгата на известния български учен Игнат Игнатов, директор на Научно-изследователския център по медицинска биофизика (София) представлява ценен принос към съвременната биомедицинска наука и практика. Тя е логично продължение на предишния му труд, заедно с проф. А. Антонов и Т. Гълъбова "Медицинска биофизика – биофизични полета на човека", София, Гея-Либрис, 1998.

  Книгата описва на високо научно-методическо ниво възможните молекулно-клетъчни физични механизми на психичното влияние на човека върху пациента и заобикалящата среда, въз основа на взаимодействието на биофизични полета.

  От огромно значение е представянето на труда на този прогресивен български учен пред международната общественост. Напълно поддържам издаването на книгата на биофизика Игнат Игнатов на немски и английски език.

  top

  "Енергийна Биомедицина" в САЩ

  Frontier Perspectives, Volume 14, Number 1, page44, Summer 2005, Philadelphia,USA
  The Center for Frontier Sciences

  Ignatov, Ignat Ivanov,2005.
  Energy Biomedicine
  Sofia, Bulgaria: Gea-Libris
  Publishing House

  Признава се,че в случаи на енергийно въздействие върху човешкия организъм,терапевтът определя своята методика на биолечение в зависимост от етиологията. Как и до каква степен някои хора могат да влияят на жизнените процеси в човешкия организъм е въпрос, който винаги е интересувал учените.

  Ценни медицински резултати са постигнати в практическата работа на биотерапевтите. Трудно е обаче да бъдат обяснени тези резултати само с конвенционални медицински анализи. В книгата "Енергийна биомедицина" авторът показва как учени от различни сфери на човешкото познание-биофизика,биохимия и биология започват да дават доказателства,че биотерапевтите могат да влияят на моделни системи.

  top