Лиезелоте Едер - Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)

Лиезелоте Едер

Лиезелоте Едер

Директор на Психогномичната асоциация в Швейцария от 1993 до 2012 г.

Главен редактор на списание „Психогномична психология”.

Удостоверение от школата IAWG.

Ръководител на Приложният сектор на Научноизследователски център по медицинска биофизика, НИЦМБ, София, България.

Обучение по енергийна хармонизация и биовъздействие

Лиезелоте Едер живее в Цюрих, Швейцария. Нейните квалификации са свързани с обучения по психогномична основа и влиянието и върху човешкото тяло с биофизични и медицински ефекти. Тя е ръководител на Приложнен сектор в Научноизследователски център по медицинска биофизика. Участва в научни тестове и обучения. Тя е асистент и организира курсове на проф. Игнат Игнатов по ‚Биоинформационна обмяна, здраве и дълголетие‘ в Цюрих. www.heilerkurs-eder.ch
Lieselotte Eder

Какво е Физиогномична психология (Психофизиогномична)?

Карл Хутър (Carl Huter) (1861 - 1912), изследовател и независим учен, поставя основата на една нова наука - "Физиогномична психология". В своите основни трудове и съчинения той описва научни изследвания и представя произтичащата от това философия и етика.

Психо-Физиогномиката в тесния си смисъл е тяло, глава, лице и впечатлението, което създават очите на хората, също така разпознаването на всички форми на природата – животни, растения, скални образувания. Той е ключът към откриването на индивидуалния потенциал за развитие. Това е метод за цялостно разпознаване на физическата, психологическата, умствената и духовна система на хората. Това е лична среда, в която се намира човек, на която също толкова влияние оказва образованието.

Carl Huter

Цели и практическо приложение на Психогномичната психология:

Психо-Физиогномиката е ценна в много области от нашето ежедневие:

Какви са ползите от Психо-Физиогномичните консултации?

Портрет на Лиезелоте Едер

От ранна детска възраст имам подчертана дарба за чувствителност, която ми позволи да усетя настроенията и чувствата на заобикалящите ме хора. Установих, че хората ме търсят за утеха в трудни ситуации. От десетилетия съветвам на психогномична основа.

www.physiognomik-eder.ch
IgnatovEderLaax, Congress2009

С времето осъзнавах, че изцелението е комплексно, разговори и енергийни импулси, за да се стимулира самолечението.

Бях обучена за лечител и преподавател в Международната академия IAWG, под ръководството на проф. Христос Дрозинакис.

Завърших и обучение по практическо биовъздействие в Научно изследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ) под ръководството на проф.Игнатов и Верка Николова.

Считам за изключително важно да бъдем на ясно, че „излекуването“, както се нарича народно, може да бъде само тласък за самолечение на търсенето на помощ. Не обещавам никакво лечение и не съветвам по повод медицински интервенции. Енергийните взаимодействия се допълват. Това отношение преподавам на моите студенти.

www.heilerkurs-eder.ch

Откъс от книга на Лиезелоте Едер - Предговор

Menschen blicken dich an

Хората ви гледат – физиономичен подход към хора с различен идеологичен и професионален произход.

-----

Като представител на психофизиогномиката и мирогледа на Карл Хутър (1861 - 1912), от 1963 г. интензивно се занимавам със специализирани познания за връзките между външния облик и структурата на хората. Работя като лектор, физиономичен консултант, преподавател и автор на специализирани статии от 1964 г. Считам, че е подходящо да представя разнообразния си опит в книга, за студенти и заинтересовани лица.

Тази книга не трябва да се разбира като учебник, а като допълнение към съществуващите книги. Тя е насочена към хора, които вече са напреднали в разглеждането на физиономичните форми на изразяване. Приложима е при практикуване при връзки на специализирани знания и интуиция. За да може да я разбере правилно човек, е задължително да се занимава и с неговото близко обкръжение и произход. Само тогава можете да оцените настоящото си състояние на умственото и духовното развитие с цялата предпазливост. Нека имаме впредвид, че всеки човек е индивидуален и следователно има уникална комбинация от системи и потенциал, които с всички физиономични знания е важно да съчетае. Както се казва: „Всеки – мисъл на Бог“.

В първата част на тази книга представям някои физиономични и психологични подходи, които са станали ценни за мен.
Ignatov Eder
Втората част съдържа част от статията ми (авторско право от автора), която дълги години публикувах в списание „Physiognomische Psychologie“. Бях главен редактор 17 г. (от 2000 до 2017 г.). Представям портрети на различни хора имат за цел да покажат как човек гледа на хората с така нареченото „виждане на чувствата“ (Карл Хутър) и как хората са в капан на своята индивидуалност. Каня ви да започнете пътешествието в техния психичен вътрешен живот, като почувствате анализа на формата на индивидуалната физиономия на изобразените хора. Трябва да се отбележи, че в допълнение към анализа трябва да се възприеме естеството на вътрешните енергии (посока на силата според Карл Хутър) и силата на изразяването – основни фактори за оценка на потенциала за развитие на хората.

Пожелавам на читателите някои нови импулси за разширяване на физиономичното разпознаване.

Бих искала да благодаря на моите уважавани учители Херман Бюрклер, Зигфрид Купфер и Мария Книр за ценната подкрепа, която ми оказаха в продължение наняколко годинив началото на обучението си по психофизиогномика и начина на живот на Карл Хутър от 1963 г.

Цюрих, януари 2020 г.