Христос Дросинакис - Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)

Проф. Христос Дросинакис. IAWG-Международна академия за научно лечение (IAWG-Internationale Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung)

spiral
проф. Христос Дросинакис

Развивайте своя потенциал за духовно изцеление в Международната академия за научно изцеление (IAWG).

Изучавайте методи, с които е могло да се помогне на хиляди тежко болни хора през последните 30 години и да получите признание от лекари и учени. Ще ви съпровождам по вашия път. Вашият прогрес ще бъде контролиран от най-добрите изследователи, използващи научни методи, за да ви докажат способностите с резултати. Вашето успешно завършване ще бъде удостоверено със „сертифициран лечител IAWG” и ще бъде потвърдено с документ. Ще се радвам да призная вашето призвание за изцеление.


 

Проф. Дросинакис, IAWG – Предложение за курс

Регистрация + Кратка информация

Регистрационна форма и по-подробна информация за курса може да намерите в раздела Downloads (изтегляния)

Обзор

Drossinakis
проф. Игнат Игнатов,
проф. Христос Дросинакис

Дати за основния курс. И ние сме подготвили за вас за печат в в рубриката Downloads (изтегляния)

Дни за подготовка

За IAWG - випусници предлагаме "Дни за подготовки".

Особено талантливите випусници могат да продължат образованието си като IAWG- доценти.За тези занятия може да бътете записани отделно. Моля, и зползвайте нашата контактна форма или e-mail.

Научнен контрол

Проф. Христос Дросинакис е участвал в 110 изследвания като е показал изключителни способности на лечител от началото 90-те години www.drossinakis.de) (рубрика Тестове и експерименти). Четиридесет от експериментите са секретни. Той се запознава с водещи световни учени в областта на енергийната биомедицина. Тези контакти са полезни на негоните студенти. Известни учени пътуват до Института на Дросинакис във Франкфурт. Те прилагат нови методи за измерване, за да се контролира прогреса, който е постигнат от студентите при обучение. Резултатите се оценяват индивидуално и всеки участник получава писмен документ.

Поканените учени са поразени от високия процент студенти на Дросинакис, които могат постигат изключителни биофизични ефекти само след няколко месеца обучение.


Цветно биоелектрично светене
на десния палец на
проф. Христос Дросинакис
автор: проф. Игнат Игнатов)


 

В курсовете на проф. Дросинакис са прилагани следнете изследвания:

Научни публикации на проф. д-р Христос Дросинакис

 1. Ignatov, I., Antonov, A., Galabova, T., (2002) Scientific Research Studies with Christos Drossinakis (October 2001 – October 2002), Int. Conference “Man and Nature”, SRCMB, Sofia.
 2. Fritz A-P. (2003) Biophotons—Background, Experimental Results, Theoretical Approach and Applications, Conference Man and Nature, Sofia, Frankfurt.
 3. Ignatov, I., Mosin, O. V., Niggli, H., Drossinakis, Ch. (2014) Evaluation of Possible Methods and Approaches for Registering of Electromagnetic Waves Emitted from the Human Body, Advances in Physics Theories and Applications, Vol. 30, pp. 15-33.(PDF file)
  https://iiste.org/Journals/index.php/APTA/article/view/12121
 4. Ignatov, I., Mosin, O. V., Niggli, H., Drossinakis, Ch., Stoyanov, Ch. (2014) Registration of Electromagnetic Waves Emitted the Human Body, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 5, pp. 1-22.(PDF file)
  https://iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/15531
 5. Ignatov, I., Mosin, O.V., Niggli, H., Drossinakis, Ch. (2015) Evaluation of Possible Methods and Approaches for Registering Non-Ionizing Radiation (NIR) Waves Emitting from the Human Body, Journal of Pharmacy and Alternative Medicine, Vol. 4, pp. 57-75.(PDF file)
  https://www.iiste.org/Journals/index.php/JPAM/article/view/22980
 6. Ignatov, I., Mosin, O.V., Niggli, H., Drossinakis, H., Tyminski, G. (2015) Evaluation of Possible Methods and Approaches for Registering of Non-Ionizing Radiation Emitted from Human Body, European Journal of Medicine, Vol. 8, No.2, pp. 67-87.(PDF file)
  https://elibrary.ru/item.asp?id=23660921
 7. Ignatov, I., Mosin, O.V., Stoyanov, Ch. (2015)Results of Biophysical Research of Students of Christos Drossinakis, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 18, pp. 74-92.(PDF file)
  https://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/27109
 8. Ignatov, I., Mosin, O.V., Niggli, H., Drossinakis, Ch., Tyminsky, G. (2015) Methods for Registering Non-Ionizing Radiation Emitted from Human Body, European Reviews of Chemical Research, Vol. 1., No. 3, pp. 4-24. (PDF file)
  http://ejournal14.com/journals_n/1426084051.pdf
 9. Ignatov, I., Toshkova, R., Gluhchev, G., Drossinakis, Ch. (2019) Results of Blood Serum from Cancer Treated Hamsters with Infrared Thermal Field and Electromagnetic Fields, Journal of Health, Medicine and Nursing, Vol. 58, pp. 101-112.(PDF file)
  https://www.iiste.org/Journals/index.php/JHMN/article/view/46182
 10. Drossinakis, Ch., Toshkova, R., Zvetkova, E, Ignatov, I,.&Gluhchev, G. (2019) Methods of Research in Vivo Research of Therapeutical Effect in Hamsters with Experimental Myeloid Tumor of Graffi, 8th World Congress on Immunology, Pulsus, London, Vol. 3, pp. 21.
 11. Toshkova, R., Ignatov, I., Zvetkova, E., Gluhchev, G., Drossinakis, Ch. (2019) Bioinfluence with Infrared Thermal and Electromagnetic Fields as a Therapeutic Approach of Hamsters with Experimental Graffi Myeloid Tumor, Journal of Natural Sciences Research, Vol. 9 No 4, pp. 1-11.(PDF file)
  https://iiste.org/Journals/index.php/JNSR/article/view/46558
 12. Toshkova, R.; Ignatov, I.; Zvetkova, E.; Gluhchev, G.; Drossinakis, Ch. (2019) Beneficial Effects of Drossinakis Bio-influence (With Infrared Thermal and Electromagnetic Fields) on the Development of Experimental Graffi Myeloid Tumors in Hamsters. Hematological Studies, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 54, pp.13-17. (PDF file)
  https://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/47368
 13. Drossinakis, Ch., Ignatov, I. (2019) Biological Effects of Christos Drossinakis on Model Bio Systems with Cancer Cells, Journal of Nursing and Health Care, Vol. 4, No 2, pp. 1-2. (PDF file)
  https://www.opastonline.com/wp-content/uploads/2019/05/biological-effects-of-christos-drossinakis-on-model-bio-systems-with-cancer-cells-jnh-19.pdf
 14. Valcheva, N., Ignatov, I. (2020). Microbiological Research of the Effects of Electromagnetic Fields of the Bacteria Escherichia coli, Enterococci, Coliforms and Clostridium perfringens, Microbiology Research Journal International, Vol. 30, No. 9, pp. 39-44. (PDF file) http://www.journalmrji.com/index.php/MRJI/article/view/30261
 15. Ignatov, I., Drossinakis, Ch. (2020). Effects of Electromagnetic Fields on Colloidal Nano Silver for Applications in Nano Medicine. Advances in Research, Vol. 21, No.11, 20-27. (PDF file) https://www.journalair.com/index.php/AIR/article/view/30266
 16. Prof. Christos Drossinakis – Scientific Publications from 2000 to 2020; IAWG- Special issue of INTERNATIONALE Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung.(PDF file)

top