Научен отдел - Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)

Научен отдел

проф. д-р Игнат Игнатов – директор

1. Клуб и свободно избираем предмет – Медицинска биофизика

СОУ „Георги Бенковски” – Тетевен, България http://clubmedbio.blogspot.com/

История на Научноизследователски център по медицинска биофизика

2. Биоинформационен обмен* - курс

Проф. д-р Игнат Игнатов е бил консултант на проф.дмн Мирослав Попов, директор на Националния център за обществено здраве (НЦОЗ), Министерство на здравеопазването до 2003 г. Българският учен участва в научни проекти за изследване на биофизични и медицински ефекти при прилагане на алтернативни методики за повлияване на човешкото здраве. В България има Закон за здравето, който разрешава практикуването на неконвенционални (алтернативни) методики. Извършва се и обучение.

3. Семинари и лекции по теми и програма, съгласувани с научни центрове и институти

Научни проекти

* (I-во ниво - 15 лекторски часа, 3 дни )
(II-ро ниво - 15 лекторски часа, 3 дни )

Участници в курса на д-р Игнатов във Франкфурт, Германия.
Участници в курса на д-р Игнатов във Франкфурт, Германия.
2 ред: Глозаер, инж. Праис, Хюмо, д-р Игнатов,
инж. Биндер-Бондареску, Едер и Райнхарт
1 ред: Габриел, Зайдлер, фон Аркс, Рашоу, Сесил и Ханс Щраус

Участници в курса на д-р Игнатов във Франкфурт, Германия. Участниците са обучени с методиката на Дросинакис©.

Инж. Дросинакис, Рашоу, д-р Игнатов
Инж. Дросинакис, Рашоу, д-р Игнатов

Уважаеми д-р Игнатов, изключително много благодаря за тези научни резултати. Аз съм щастлив човек…Вие ми помогнахте да намеря своите способности, да им се доверя. Аз искам да благодаря за Вашето чудесно изследване и за отговорите, че съм способен да помагам на хората. Имам интерес да участвам във Ваши изследвания и курса във Франкфурт през февруари 2009 г. Ваш Карстен Рашоу, октомври, 2008 г.

Проф. д-р Игнат Игнатов© и д-р Ирена Иванова© представят кратка анатомия и физиология на човека. Информацията е логично структурирана за всеки, които има практика в сферата на алтернативната медицина.

top