VIII МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК И ПРИРОДА”

8-ма международна конференция “Човек и природа”, София, 2008
8-ма международна конференция
“Човек и природа”, София, 2008

София 11-14 May, 2008 - www.medicalbiophysics.bg

МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ЗА ДУХОВНО ЛЕЧЕНИЕ ФРАНКФУРТ, ГЕРМАНИЯ
ХАЛКИДА, ГЪРЦИЯ
10-15 Септември, 2008 - www.drossinakis.de

ПРЕЗИДИУМ

Организационен комитет: Петя Стоянова (България), Татяна Христова (България), Андреа Петерс (Германия), инж. Георги Грозданов (България)-мултимедия

д-р Игнатов, Поп, инж. Дросинакис (Франкфурт, 2007)
д-р Игнатов, Поп,
инж. Дросинакис (Франкфурт, 2007)
д-р Носачева, Сайфутдинова, д-р Игнатов, д-р Дончева, инж. Грозданов (Пловдив, 2006)
д-р Носачева, Сайфутдинова, д-р Игнатов,
д-р Дончева, инж. Грозданов (Пловдив, 2006)

По време на конференцията ще бъдат връчени международни награди на:

Дания Начкова получава международна награда Приз на Св. Иван Рилски 2009 за лечителско изкуство, София, 2008
Дания Начкова получава международна награда
Приз на Св. Иван Рилски 2009
за лечителско изкуство, София, 2008.
Бат’ Цоло, Начкова, д-р Игнатов, инж. Дросинакис,
д-р Носачева, Александър Игнатов

Участници в VIII международна конференция "Човек и природа" са представители на следните 11 държави:

България, Германия, Гърция, Индонезия, Македония, Румъния, Русия, Франция, Холандия, Турция, Швейцария.

top