Хайде Траутвейн - Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)

Хайде Траутвейн