Валентина Томова - Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)

Валентина Томова (1943-2008)