Димитър Рисимански - Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)

Димитър Рисимански (1958-2018) докосва Космоса с енергията си
проф. Игнат Игнатов

Dimitar Risimanski
Димитър Рисимански

От 20 г. извършвам изследвания на хора с биоинформационни способности. Досега съм изследвал над 3000 човека от над 30 държави. Трудно се впечатлявам от нови резултати, защото хората, които имат такива способности често ги надценяват. С езика на физиката, на фундаменталната наука „превеждам” с параметри, това което човек излъчва като биофизични полета. Всеки човек с феноменални способности е собствена планета.

През 2016 г. се запознах с Димитър Рисимански от Бургас. Приятен, общителен, но никога не натрапва своите способности. Митко избира най-правилния път, пътя на научното изследване. Това е отговорност към хората, на които помага за здравето, отговорност към самия себе си.
Резултатите на Димитър Рисимански са уникални. Те са дори повече от уникални. Те са тази граница между феномена и Космоса, която дефинира неговата енергия като космическа, енергия с повече от три измерения. Тази енергия прави чудеса за здравето на нуждаещите се хора.
Първият експеримент, който направихме е с въздействие на Рисимански върху вода от Бургас, България към Лос Андес, Чили. Това беше и първата изненада.
Резултатът беше по-силен от резултатите, които са постигнали хора от близко разстояние. Много хора биха попитали дали това е възможно. При обмен на сигнали, както при мобилните комуникации е възможно изпращане и получаване на информация. Според Норберт Винер при синхронизация на осцилатори няма долен праг на сигнала за обмен на информация. Митко успява да направи тази синхронизация с мисъл форми към човека и водните молекули.
Авторските методите, които прилагам са два. Първият метод е спектрален анализ на вода (проф. Антонов, проф. Игнатов, 1998). Изследва се биовъздействие в режим „отдаване” и „отнемане”. При Димитър Рисимански резултатът е такъв, че апаратът не може да отчете по-висок.
Вторият метод е Цветен коронен спектрален анализ (проф. Игнатов, 2007). Цветовете носят информация за енергията. Когато Слънцето залязва, то е с червен цвят с по-малко енергия. През деня излъчва повече ултравиолет и виолет. Ние усещаме слънчевата енергия като по-слаба или по-силна топлина. Аурата с червен цвят е с около два пъти по-малко енергия, отколкото виолета.
Фигурата показва енергията на отделените светлинни кванти или фотони при коронното светене.

Kirlian spectrum

Червеният цвят е с енергия на фотоните 1.82 електрон волта (еV). За оранжевия цвят енергията е 2.05, жълтия – 2.14, синьо-зеления (циан) – 2.43, синия – 2.64 и за виолетовия – 3.03 електрон волта (eV).
За отличен резултат нормата е E≥2.53 eV.

Kirlian spectrum
Биоелектрична фотография
на Димитър Рисимански

Ето уникалната коронна фотография на Димитър Рисимански, както и неговите резулти при биовъздействие с човек.

Биоелектричното излъчване на Димитър Рисимански е с най-висока енергия или 3.03 eV. Биоелектричната фотография има сини далечни шлейфове, виолетов цвят в биоелектричното светене, виолетов разряд в зоната на контакт с фотоемулсията. Основата на короната е с бял цвят.

Биофотонна емисия на човека А.А., преди въздейства Рисимански е със син цвят, която е с енергия на фотоните - 2,64 eV. Резултатът на човека след биовъздействието на Рисимански е с биофотонна емисия със син и подчертано виолетов цвят, която е 3,00 eV. Разликата от 0.36 е съществена и показва как Рисимански променя биофизичния статус на човек.

Kirlian spectrum
Коронна фотография на А.А.
преди биовъздействие на Рисимански
Kirlian spectrum
Коронна фотография на А.А.
след биовъздействие на Рисимански

Биофотонна емисия на човека И.И., върху който въздейства Рисимански е със син цвят и е 2,64 eV. Резултатът на човека след биовъздействието на Рисимански е с биофотонна емисия с виолетов и слабо червен цвят, която е 2,97 eV. И този резултат показва силния ефект на Рисимански.

Kirlian spectrum
Коронна фотография на И.И.
преди биовъздействие на Рисимански
Kirlian spectrum
Коронна фотография на И.И.
след биовъздействие на Рисимански

Проведен и експеримент с биовъздействие на Рисимански върху 1% на глюкоза. Глюкозата е много чувствителна към външни въздействия и полученият резултат е най-висок в света.

Научните публикации са в рецензирани американски и европейски научни журнали с импакт фактор

1. Ignatov, I., Mosin, O.V. (2016) Results of Bioinfluence of Dimitar Risimanski with Biophysical Model Systems, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 24, pp. 5-17. http://iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/30728
2. Ignatov, I., Mosin, O.V. (2016) Biophysical Results of Bioinfluence of Dimitar Risimanski as Base of Medical Effects, Journal of Health, Medicine and Nursing, Vol. 27, pp. 24-35. http://iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/31248
3. Ignatov, I., Mosin, O.V. (2016) Structural Alterations among Water Molecules after Bioinfluence of Dimitar Risimanski, Advances in Physics Theories and Applications, Vol. 57, pp.20-44. http://iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/31576
4. Ignatov, I., Mosin, O.V. (2016) Biochemical Results of Bioinfluence of Risimanski on Glucose Solution, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics: 28: 1-11. http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/34358
5. Ignatov, I. (2017) Research with Model Systems in Biophysics and Biochemistry of Bioinfluence of Dimitar Risimanski, European Journal of Medicine, Vol. 5, No. 2, pp. 43-55. http://ejournal5.com/journals_n/1509712720.pdf