Минерална вода - с. Голям извор, Тетевенско

Дни на планинската вода и лечебния туризъм
11 юни, 2016 г.

Научноизследователски център по медицинска биофизика
проф. Игнат Игнатов
Община Тетевен, България Тетевен
д-р Мадлена Бояджиева
Кметство с. Голям извор
Илиян Маринов

Програма


9.45. ч. Откриване и информация за минерална вода от с. Голям извор
10.00 -10.25 ч. Водата като фактор за здраве и дълголетие – проф. Игнатов
10.25 -10.50 ч. Чиста вода в чиста еко среда, ПГГСД „Сава Младенов", гр. Тетевен
10.50 -11.15 ч. инж. Веселин Банковски, Юрий Анджекарски – Зони на знанието в планинските райони
11.15 -11.45 ч. Католит и анолит за здраве, доц. Георги Глухчев, проф. Стоил Караджов, инж. Атанас Атанасов
11.45 -12.10 ч. Чиста вода за здраве и дълголетие, Александър Кундос, Ирина Митрофанова, Русия
12.10 -12.20 ч. Екопътеки до планински извори в Тетевенския балкан, СОУ „Георги Бенковски”, гр. Тетевен
12.20 -12.45 ч. Енергийна градина в Дивчовото, Николай Димов. Градината е направена по авторска методика на Дончо Кръстев „Танцът на спиралата”
12.45 -13.15 ч. Посещение на Килийното училище, което през 2016 г. навършва 200 г. Посещение на музея на Васил Левски. Водите в с. Голям извор – посещение на извори
От 13.30 ч. Участие в събора на с. Голям извор.

Килийно училище Килийно училище

През 2016 г. Килийното училище в с. Голям извор, Тетевенско навършва 200 г.

 
Васил Левски Вода
През 1872 Васил Левски основава
в с. Голям извор Първи окръжен
революционен комитет в Българско
Планински извор
в с. Голям извор,
Тетевенско
 

При изключителен интерес с около 100 участника на 11 юни 2016 г. в Голям извор, Тетевенско се проведоха Дни на планинската вода и лечебния туризъм. Жителите на селото бяха запознати от проф. Игнат Игнатов с откритата минерална вода и ползите на водата. Форумът бе открит от зам. кмета Борис Врабевки и кмета на Голям извор Илиян Маринов, Лектори бяха проф. Стоил Караджов, доц. Георги Глухчев, Клуб по екология на Петя Кръстева от Горския техникум, Теди Тодорова и ученици от Гимназията, Николай Димов, шефа на Фопум Образование Юрий Анджекарски, екологът Огнян Димитров, Александър Кундос, инж. Атанас Атанасов. Жителите на селото пожелаха второ събитие. Гостите посетиха Килийното училище и Музея на Левски. За събитието в сайта на Община Тетевен, България Тетевен: www.teteven.bg

 
Минерална вода Минерална вода
Минерална вода,
Голям извор, Тетевенско
 

През април, 2016 г. са извършени начални анализи за химичния състав на два извора в с. Голям извор, Тетевенско. Изворите са „Кривина” и „Тулюшевец”. При извор „Кривина” се доказват количества, които са характерни за минералните води на сяра, натрий, хидрокарбонати и флуориди. Електропроводимостта е също характерна за минерални води. При извор „Толюшевец” се доказва по-високо количество сяра, отколкото при извор „Кривина”.
Необходимо е изследване по Наредба No. 14 за за курортните ресурси, курортните местности и курортите. Спектрален и математичен анализ допълнително ще покажат ефектите върху човешкото здраве.
Проф. Игнат Игнатов

 
Село Голям извор Село Голям извор Село Голям извор
На 21.04.2016 г. проф. Игнатов обяви, че в с. Голям извор, Тетевенско има минерална вода. Форумът бе открит от зам. кмета на Община Тетевен, България Тетевен Борис Врабевски. Присъства кметът на с. Голям извор Илиян Маринов.