Галерия от Тетевенския балкан - Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)

Галерия от Тетевенския балкан

Ostrich
Острич и Трескавец
 
Teteven
Опасния зъб и Равни камък
 
Teteven
Петрахиля
 
Teteven
Червен
 
Teteven
Петрахиля и Червен
 
Teteven
Панорама от Трескавец
 
Teteven
Водопад Скока
 
Teteven
Синия вир, Бели Вит
 
Teteven
Планински извор „Калиновото“
 
Teteven
Планински извор „Долната чешма“
 
Teteven
Зима, Бели Вит
 
Teteven
Глетчер Тетевен, Антарктида