Галерия от Тетевенския балкан - Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)

Стиховете са посветени на събитието
„Дни на планинската вода”, Тетевен

Ostrich
Дни на планинската вода 2019, Тетевен


Лирична песен за планинската вода
Георги Цоев

Над разлистените върхари
и над Вежен – в отблясък зелен
слънчев изгрев в лицето ми пари 
и посреща новия ден.

А край мене – все тъй от години –
се събужда и птичият свят!
Кос подсвирва сред зрели къпини
и ме кани на своя обяд!

Как да откажа?...Нали в гората
ручеи бликат под бук и над шумак.
И няколко глътки – в устата
ще заситя жаждата пак!

Припев:

Нека вода да пие
всеки, който е тръгнал на път!
Все по-здрави чрез нея сме ние 
и чрез нея възкръсва светът!Галерия от Тетевенския балкан

Ostrich
Острич и Трескавец
 
Teteven
Опасния зъб и Равни камък
 
Teteven
Петрахиля
 
Teteven
Червен
 
Teteven
Петрахиля и Червен
 
Teteven
Панорама от Трескавец
 
Teteven
Водопад Скока
 
Teteven
Синия вир, Бели Вит
 
Teteven
Планински извор „Калиновото“
 
Teteven
Планински извор „Долната чешма“
 
Teteven
Зима, Бели Вит
 
Teteven
Глетчер Тетевен, Антарктида