Международен форум - здраве и дълголетие,
7 октомври, 2018, Казанлък, България


Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)
проф. Игнат Игнатов

С партньорството на:
- Българско дружество за активирани води
- Зеолитова вода Севтополис
- Клиника Оксилайф – София

За контакти e-mail: mbioph@dir.bg

forum