Проф. Христос Дросинакис. IAWG-Международна академия за научно лечение (IAWG-Internationale Akademie für Wissenschaftliche Geistheilung)

spiral
проф. Христос Дросинакис

Развивайте своя потенциал за духовно изцеление в Международната академия за научно изцеление (IAWG).

Изучавайте методи, с които е могло да се помогне на хиляди тежко болни хора през последните 30 години и да получите признание от лекари и учени. Ще ви съпровождам по вашия път. Вашият прогрес ще бъде контролиран от най-добрите изследователи, използващи научни методи, за да ви докажат способностите с резултати. Вашето успешно завършване ще бъде удостоверено със „сертифициран лечител IAWG” и ще бъде потвърдено с документ. Ще се радвам да призная вашето призвание за изцеление.


 

Проф. Дросинакис, IAWG – Предложение за курс

Регистрация + Кратка информация

Регистрационна форма и по-подробна информация за курса може да намерите в раздела Downloads (изтегляния)

Обзор

Drossinakis
проф. Игнат Игнатов,
проф. Христос Дросинакис

Дати за основния курс. И ние сме подготвили за вас за печат в в рубриката Downloads (изтегляния)

Дни за подготовка

За IAWG - випусници предлагаме "Дни за подготовки".

Особено талантливите випусници могат да продължат образованието си като IAWG- доценти.За тези занятия може да бътете записани отделно. Моля, и зползвайте нашата контактна форма или e-mail.

Научнен контрол

Проф. Христос Дросинакис е участвал в 110 изследвания като е показал изключителни способности на лечител от началото 90-те години www.drossinakis.de) (рубрика Тестове и експерименти). Четиридесет от експериментите са секретни. Той се запознава с водещи световни учени в областта на енергийната биомедицина. Тези контакти са полезни на негоните студенти. Известни учени пътуват до Института на Дросинакис във Франкфурт. Те прилагат нови методи за измерване, за да се контролира прогреса, който е постигнат от студентите при обучение. Резултатите се оценяват индивидуално и всеки участник получава писмен документ.

Поканените учени са поразени от високия процент студенти на Дросинакис, които могат постигат изключителни биофизични ефекти само след няколко месеца обучение.

Бетина Мария Халер
Цветно биоелектрично светене
на десния палец на
Бетина Мария Халер
(автор: проф. Игнат Игнатов)

Цветно биоелектрично светене
на десния палец на
проф. Христос Дросинакис
автор: проф. Игнат Игнатов)


 

В курсовете на проф. Дросинакис са прилагани следнете изследвания:

Научни публикации и съавтори на проф. д-р Христос Дросинакис

Списък на публикациите, в които е цитиран проф.  Дросинакис:

САЩ

Jain, S., Daubenmier, J, Mushsam, D. (2018) Indo-Tibetan Philosophical and Medical Systems: Perspectives on the Biofield, Global Advances in Health and Medicine. 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.7453/gahmj.2015.026.suppl

Цитирано:
Ignatov, I., Mosin, O., Niggli, H., Drossinakis, Ch., Tyminski, G. (2015) Evaluation of Possible Methods and Approaches for Registering of Non-ionizing Radiation Emitted from the Human body. European Journal of Medicine, Vol. 8, No. 2, pp. 67–87.
http://www.medicalbiophysics.bg/en/23660921.htm

Ramsey, C. L. (2021) Comparison of Plant Trait Biometrics for Paired Invasive and Non-Invasive Species to Magnetized Seed and Watering Treatments, Global Journal of Agricultural Research&Development, 
https://www.avantipublishers.com/downloads/gjairdv8a3/

Цитирано:
Ignatov I, Toshkova R, Gluhchev G, Drossinakis Ch. (2019) Results of Blood Serum from Cancer Treated Hamsters with Infrared Thermal Field and Electromagnetic Fields, Journal of Health, Medicine and Nursing, Vol. 58, pp. 101-112.
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JHMN/article/view/46182

Русия

Shulginov, A. A., Stadnik, O. S. (2018) Recognition and Classification of Plasma Clots of Bioelectograms, 2018 Global Smart Industry Conference (GloSIC).
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8570089

Цитирано:
Ignatov, I., Mosin, O., Niggli, H. Drossinakis, Ch., G. Tyminski, G. (2015) Methods For Registering Non-Ionizing Radiation Emitted From The Human Body, European Reviews of Chemical Research, Vol. 3, pp. 4-24.
http://ejournal14.com/journals_n/1426084051.pdf

Италия

Jain, S., Daubenmier, J, Mushsam, D. (2018) Indo-Tibetan Philosophical and Medical Systems: Perspectives on the Biofield, Global Advances in Health and Medicine. 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.7453/gahmj.2015.026.suppl

Цитирано:
Ignatov, I., Mosin, O., Niggli, H., Drossinakis, C., Tyminski, G. (2015) Evaluation of Possible Methods and Approaches for Registering of Non-ionizing Radiation Emitted from the Human body. European Journal of Medicine, Vol. 8, No. 2, pp. 67–87.
http://www.medicalbiophysics.bg/en/23660921.html

Индия

Prasad, R. S., Prasad, Sh., Prasad, V. (2017) Patern Recognitions in Thought Form Images Using Chromaticity Parameters, IEEE, International Conference on Wireless Communications, Signal Processing and Networking (WiSPNET)
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8300247

Цитирано:
Ignatov, I., Mosin, O. V., Niggli, H., Drossinakis, Ch. (2014) Evaluating of Possible Methods and Approaches for Registering of Electromagnetic Waves Emitted from the Human Body, Advances in Physics Theories and Applications, Vol. 30, pp. 15-33.
https://www.iiste.org/Journals/index.php/APTA/article/view/12121

Prasad, R. S. (2017) Performance Comparison of HSV and L*a*b* Spaces in Thought Form Image Analysis, IEEE, 17th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE).  https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8251308

Цитирано:
Ignatov, I., Mosin, O. V., Niggli, H., Drossinakis, Ch. (2014) Evaluating of Possible Methods and Approaches for Registering of Electromagnetic Waves Emitted from the Human Body, Advances in Physics Theories and Applications, Vol. 30, pp. 15-33.
https://www.iiste.org/Journals/index.php/APTA/article/view/12121

Prasad, R. S. (2018) Conceptual Design of Next Generation Security System Based on Thought Form Image Patterns, Advanced Computational and Cammunication Paradigms, pp. 99-116. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-8237-5_10

Цитирано:
Ignatov, I., Mosin, O. V., Niggli, H., Drossinakis, Ch. (2014) Evaluating of Possible Methods and Approaches for Registering of Electromagnetic Waves Emitted from the Human Body, Advances in Physics Theories and Applications, Vol. 30, pp. 15-33.
https://www.iiste.org/Journals/index.php/APTA/article/view/12121

top