Енергийна система Вихриом
инж. Христо Денев

Hristo Denev
Вихриом Гранд Мастер
Христо Денев

Вселената е океан от енергии и човек е в постоянно взаимодействие чрез тях с обкръжаващата го действителност. Самият той възприема и излъчва енергия. Това е заложено в основата на енергийните практики, които съществуват от древни времена. Днес те се изследват от съвременната наука с потвърждения за ефективността им. Най-голямото им приложение е при възстановяване здравословното състояние на хората. Доказано е, че при взаимодействието между лечителя и човека, върху който въздейства има електромагнитно излъчване. Същността на биовъздействието е в енергийното послание, насочено към проблемните области, които реагират на молекулярно и клетъчно ниво. Човешкото тяло се състои от 50-55% и водата е средата, която възприема биофизичните полета (проф. Игнатов и съавтори, 1998). Множеството школи, занимаващи се с енергийни практики, представят различно енергийния строеж на човека, но обикновено го описват като обвивка около тялото, а също и като енергийни центрове (чакри), канализирани в тялото. Това са органите на ефирното и астрално тяло. Цветът на тази обвивка зависи от духовното ниво на развитие на човека. Загубата на енергии води до различни видове заболявания. Причина за това е неумението да се контролират чувствата и неправилното използване на способностите. В резултат на това човек губи енергия или натрупва болестна такава, което води не само до психологически травми, депресии и стрес, но и към сериозни заболявания. Стресовият начин на живот на съвременния човек прави неговия ум неспокоен и това предизвика негативни мисли, деструктивна дейност, които да разрушат защитната обвивка. Затова едно от основните правила в енергийните практики е успокоението на ума, привеждането му в умиротворено състояние и формирането на позитивно мислене. Това е залегнало в основата на системата Вихриом. Тя е нова универсална енергийна система за самоизцеление, изцеление, подмладяване, изчистване на отрицателни енергийни въздействия и защита от тях на всички нива. Системата е получена от Христо Денев по време на медитация и е развита през втората половина на 2015 г. Подходяща е за всички хора, които имат желание да бъдат здрави и да променят живота си към добруване. При нея се използва един от четирите вида звук, които имат влияние върху енергийната структура на човека, а именно „звукът на желанията“. Системата е с четири нива. На всяко ниво се изписват различни символи и се изричат мантри с кратко времетраене и бързо концентрирано енергийно въздействие. Ефектът е хармонизиране на цялата енергийна система и „отблокиране“ на енергийните канали. Извършените замервания по Метода за цветен коронен спектрален анализ на проф. Игнатов показаха уникални резултати и изразена хармоничност в коронното светене на членове на школа Вихриом.

Hristo Denev
Коронна фотография
на Христо Денев
(проф. Игнатов, 2016)


За метода: http://www.medicalbiophysics.bg/bg/kirlian_effect.html

Ето галерия на коронни фотографии на хора, които са обучени със системата Вихриом:
http://www.medicalbiophysics.bg/en/kirlian_gallery.html#bulgarian_members

Контакти:
e-mail: vihriom@gmail.com
https://vihriom.wordpress.com

Енергийни центрове при човека

Hristo Denev