Католит - водата, която прави профилактиката на молекулярно ниво и дава здраве и енергия

проф. Игнат Игнатов

В доклада се разглеждат свойствата на електрохимично активирани води католит и анолит. Прието е кисело-алкалният характер на водата в човешкото тяло да е с рН 7,0. Когато рН е над 7,0 водата е алкална или католит. Когато рН е под 7,0 водата е кисела или анолит. От години се изследват факторите за здраве и дълголетие. Те са качествана вода и храна, наследственост, телесно тегло, двигателна активност, психически статус, заболявания.
http://www.medicalbiophysics.bg/bg/project.html
Човешкото тяло при възрастни хора се състои от 50-55% вода. При изследванията има ясни доказателства, че хората, които пият качествена планинска вода живеят по-дълго (проф. Игнатов и съавтори, 2012). При изследването другите фактори са сходни и разстоянието между населените места в планините и полето е 50-70 км. Проведени са изследвания на води от планините на България, Германия, Швейцария, Чили. Целта е за да се търси тайната на дълголетието. Качествената вода дава допълнителни години живот.
Това се дължи на нейната алкалност, химичен състав и структура. Създаден е математичен модел на водата за здраве и дълголетие (проф. Игнатов, доц. Олег Мосин, 2013). Моделът е въз основа на спектрален анализ на вода (проф. Антонов, проф. Игнатов, 1998). Спектърът е „езикът” на водните молекули. Те са свързани с електромагнитни водородни връзки между кислород от една и водород от друга водна молекула. Молекулите образуват кластери с енергия. На фигура 1 са показани водородни връзки между водни молекули. На фиг 1а имаме хаоттична подредба на водни молекули, както е при вода. На фиг. 1б имаме структуриране на водни молекули, както е при електрохимично активирана вода католит. Католитът е алкална, а анолитът киселинна вода. Първата се прилага повече за алкализиране на организма, а втората за дезинфекция. http://www.medicalbiophysics.bg/bg/anolitkatolit.html

kangen

фиг. 1а Хаотична подредба на водородни
връзки между водни молекули


kangen

фиг. 1б Подредба на високоенергийни водородни
връзки между водни молекули

Колкото е по-голяма енергията на водородните връзки между водните молекули, толкова човек е по-здрав. Туморните клетки и разкъсват най-високо енергийните връзки във вода. Доказателствата са на проф. Антонов от 1990 г. с бели мишки. При 8,95 µm са най-високо енергийните връзки във вода. Направен е спектрален анализ на кръвен серум на хора между 50 и 70 г. Контролна група е на здрави хора, а групата за изследване е на хора с туморни заболявания (проф. Игнатов, 2012). С микроскоп се вижда как животът се бори да задържи водородните връзки при хора с туморни заболявания. Основателно възниква въпросът как може да се направи профилактика и да се структурират нови високоенергийни водородни връзки, които на молекулярно ниво да потискат развитието на туморните клетки? Планинската и глетчеровата води създават високоенергийни водородни връзки в човешкото тяло. При водопроводната вода максимумът на трептенето при водородните връзки при 8,95 µm е до 25 единици. Анализите показват, че при планинската е (40-50), а при глетчеровата (60-70) единици. При вода Католит е 90 единици. Това е уникално и дава шанс на много хора бързо да възстановят и подобрят своя биофизичен статус. В американското научно издание с висок импакт фактор Advances in Physics Theories and Applications е публикавана статия за биофизичните свойства на вода Католит (проф. Игнатов, доц. Мосин, Киров, 2016). Известен научен факт е, че в кисела среда се развиват туморни клетки, а в алкална се потискат. Електрохимично активирана вода Католит, която е алкална се възприема добре от човек. Намаляват симптомите на умора, стомашно-чревни проблеми, тялото се балансира на молекулярно ниво. Една от тайните на вода Католит е антиоксидантното й действие. Теоретичен модел показва наличието на електрони в алкална вода Католит за антиоккидатна активност (проф. Игнатов и съавтори, 2017), както и косвена антиоксидантна активност от цинкови и манганови йони (проф. Игнатов, доц. Мосин, 2015) Методът за цветен коронен спектрален анализ (проф. Игнатов, 2007) показва биоелектричния статус на човек. Методът е приложим и при изследване на различни видове води.
http://www.medicalbiophysics.bg/bg/kirlian_effect.html
На фигура 2 са показани коронни фотографии на водопроводна (фиг. 2а) и вода Католит (фиг. 2б). Разликата в електричното коронно светене е впечатляваща. Тя се дължи на по-голямата диелектрична проницаемост на вода Католит. Това се определя от подредбата на водните молекули в кластери с най-високо енергийни връзки във вода.

kangen

Коронно светене на водопроводна
вода (проф. Игнатов)


kangen

Коронно светене на
вода Католит (проф. Игнатов)


Водата с рН 8,5 може да бъде за ежедневна употреба. С по-високо рН водата се пие в по-малки количества.

* Проф. Игнатов участва Интердисциплинарна тематична група за изследване на активирани води към Българска академия на науките (БАН) с ръководител доц. Георги Глухчев.

За контакти: екип на проф. Игнатов: mbioph@abv.bg

Публикации:

 • Ignatov, I., Karadzhov, S., Atanasov, A., Ivanova, E., Mosin, O. V. (2014) Electrochemical Aqueous Sodium Chloride Solution (Anolyte and Catholyte) as Types of Water. Mathematical Models. Study of Effects of Anolyte on the Virus of Classical Swine Fever Virus, Journal of Health, Medicine and Nursing, Vol. 8, pp.1-28. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JHMN/article/view/18734
 • Gluhchev, G., Ignatov, I., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, I., Mosin, O.V. (2015) Electrochemically Activated Water. Biophysical and Biological Effects of Anolyte and Catholyte as Types of Water, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 10, pp. 1-17. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/19687
 • Ignatov, I., Gluhchev, G., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, I., Mosin, O.V. (2015) Preparation of Electrochemically Activated Water Solutions (Catholyte/Anolyte) and Studying Their Physical-Chemical Properties, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 11, pp. 1-21. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/20405
 • Gluhchev, G., Ignatov, I., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, I., Mosin, O.V. (2015) Biocidal Effects of Electrochemically Activated Water, Journal of Health, Medicine and Nursing, Vol. 11, pp. 67-83. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JHMN/article/view/20412
 • Gluhchev, G., Ignatov, I., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, I., Mosin, O. V. (2015) Studying of Virucidal and Biocidal Effects of Electrochemically Activated Anolyte and Catholyte Types of Water on Classical Swine Fever Virus (CSF) and Bacterium E. coli DH5, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 13, pp. 1-17. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/22414
 • Ignatov, I., Gluhchev, G., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, I., Mosin, O. V. (2015) Preparation of Electrochemically Activated Water Solutions (Catholyte/Anolyte) and Studying of their Physical-Chemical Properties, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 13, pp. 18-38. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/22415
 • Ignatov, I., Gluhchev, G., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, I., Mosin, O. V. (2015) Preparation of Electrochemically Activated Water Solutions (Catholyte/Anolyte) and Studying of their Physical-Chemical Properties, Journal of Health, Medicine and Nursing, Vol. 13, pp. 64-78. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JHMN/article/view/22411
 • Ignatov, I., Mosin, O. V. , Gluhchev, G., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, I., (2015) Studying Electrochemically Activated NaCl Solutions of Anolyte and Catholyte by Methods of Non-Equilibrium Energy Spectrum (NES) and Differential Non-Equilibrium Energy Spectrum (DNES), Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 14, pp. 6-18. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/22973
 • Ignatov, I, Gluhchev, G., Karadzhov, S., Ivanov, N., Mosin, O.V. (2015) Preparation of Electrochemically Activated Water Solutions (Catholyte/Anolyte) and Studying Their Physical-Chemical Properties, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 16, pp. 1-14. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/24706
 • Gluhchev, G., , Ignatov, I., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, N., Mosin, O.V. (2015) Electrochemically Activited Water: Biophysical and Biological Effects of Anolyte and Catholyte Types of Water, European Journal of Molecular Biotechnology, Vol. 7., No. 1, pp. 12-26. (PDF file)
  http://ejournal8.com/journals_n/1428044354.pdf
 • Ignatov, I., Mosin, O.V., Gluhchev, G., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, N. (2015) The Evaluation of Mathematical Model of Interaction of Electrochemically Activated Water Solutions (Anolyte and Catholyte) with Water, European Reviews of Chemical Research, Vol. 2., No. 4, pp. 72-86. (PDF file)
  http://oaji.net/articles/2015/921-1446128132.pdf
 • Gluhchev, G., Ignatov, I., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, N., Mosin, O.V.(2015) Studying the Antimicrobial and Antiviral Effects of Electrochemically Activated Nacl Solutions of Anolyte and Catholyte on a Strain of E. Coli DH5 and Classical Swine Fever (CSF) Virus, European Journal of Medicine, Vol. 9., No. 3., pp. 124-138. (PDF file)
  http://ejournal5.com/journals_n/1444743234.pdf
 • Ignatov, I., Mosin, O.V., Gluhchev, G., Karadzhov, S., Miloshev, G., Ivanov, I. (2016) Studying Electrochemically Activated NaCl Solutions of Anolyte and Catholyte by Methods of Non-Equilibrium Energy Spectrum (NES) and Differential Non-Equilibrium Energy Spectrum (DNES), Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 20, pp. 13-23. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/28211
 • Ignatov, I., Mosin, O.V., Kirov, P. (2016) Matematical Model of Kangen Water® Biophysical and Biochemical Effects of Catholyte, Advances in Physics Theories and Applications, Vol. 51, pp. 33-55.
 • (PDF file)
  http://iiste.org/Journals/index.php/APTA/article/view/28008
 • Mehandjiev, D., Ignatov, I., Karadzhov, I., Gluhchev, G., Atanasov, A. (2017) On the Mechanism of Water Electrolysis, Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol. 31, pp. 23-26. (PDF file)
  http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/article/view/36666
 • Mehandjiev, D., Ignatov, I., Karadzhov, S., Gluhchev, G., Atanasov, A. (2017) Processes in Catholyte and Anolyte as Result of Water Electrolysis, European Journal of Molecular Biotechnology, 5, No. 1, pp. 23-29.
 • (PDF file)
  http://ejournal8.com/journals_n/1497527688.pdf

  top