Програма на IX международна конференция „Човек и природа” - Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)

Програма на IX международна конференция „Човек и природа” ,
София, България, 2009

18 юни – 13 -19 ч.

Презентации на дейности, лечебен туризъм, паневритмия

Биоинформатика

19 юни – 11-19 ч.

Биовъздействие от информационен носител, защити при биоинформационно бъздействие

top