Програма на VII международна конференция „Човек и природа”,
София, Мюнхен, 2007

6 юни – 10 -19 ч.

Презентации на дейности

Лечебен туризъм, биофизика, вода, хомеопатия

Биовъздействие от информационен носител

7 юни – 10-19 ч.

Биоинформатика

Балкански държави

top